URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:38:29 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HA3HK QRA: JN86TQ Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 09:46 CW 599 0001 HA1ZN 599 0022 JN86MM 0 48 48 - - U - - - - - - - - - - - 2 - -
160702 09:47 CW 599 0002 HA2MI 599 0018 JN86LH 0 66 66 - - U - - - - - - - - - - - 2 - -
160702 10:09 SSB 59 0001 HA3KHB 59 0012 JN86SR 0 8 8 - - U - - - - - - - - - - - 3 - -
160702 10:11 SSB 59 0002 HG1Z 59 0020 JN86KU 0 60 60 - - U - - - - - - - - - - - 3 - -
160702 10:28 SSB 59 0007 HG6Z 59 0027 JN97WV 0 216 216 - - U - - - - - - - - - - - 3 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 0 2 3 5
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 0 114 284
Elfogadott pontszám: 0 114 284 398

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO