URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:38:45 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HA6N QRA: JN98VE Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 09:12 CW 599 0001 HG5BVK 599 0005 JN97MJ 0 209 0 - - U - C - - Q - - - - - - 1 - -
160702 10:08 SSB 59 0009 HG5BVK 59 0006 JN97MJ 0 104 0 - - U - C - - - - - - - - - 3 - -
160702 10:16 SSB 59 0016 HA2MJ 59 0009 JN97DQ 0 125 0 - - U - C - - - - - - - - - 3 - -
160702 10:48 CW 599 0042 HG5BVK 599 0024 JN97MJ 0 104 0 - - U - C - - - - - - - - - 3 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 0 1 3 4
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 0 209 333
Elfogadott pontszám: 0 0 0 0

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO