URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:38:50 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HA8VZ QRA: JN97SA Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 08:33 SSB 59 0002 HA2R 59 0030 JN87UE 0 140 140 - - U - - - - - - - - - - - 4 - -
160702 08:35 SSB 59 0003 HA0HO 59 0024 KN07SU 0 177 177 - - U - - - - - - - - - - - 4 - -
160702 08:36 SSB 59 0004 HA7TM/P 59 0026 KN07VN 0 180 180 - - U - - - - - - - - - - - 4 - -
160702 08:40 SSB 59 0005 HA6W 59 0031 KN08FB 0 135 135 - - U - - - - - - - - - - - 4 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 4 0 0 4
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 632 0 0
Elfogadott pontszám: 632 0 0 632

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO