URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:38:55 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HG5KRC/P QRA: JN97KL Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 08:28 SSB 59 0022 HA2R 59 0028 JN87UE 0 130 130 - - U - - - - - - - - - - - 1 - -
160702 10:08 SSB 59 0005 HA7NS 59 0011 JN97WM 0 38 38 - - U - - - - - - - - - - - 1 - -
160702 10:53 CW 599 0032 HA1WD 599 0029 JN87IF 0 166 0 - - U - - - - Q - - - - - - 1 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 1 0 2 3
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 130 0 204
Elfogadott pontszám: 130 0 38 168

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO