URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:39:02 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HG8QU QRA: KN06NQ Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 08:29 SSB 59 0002 HA2R 59 0029 JN87UE 0 265 265 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:32 SSB 59 0003 HG7B 59 0025 JN97LW 0 214 214 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:33 SSB 59 0004 HA7TM/P 59 0024 KN07VN 0 109 109 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:37 SSB 59 0004 HG1Z 59 0028 JN86KU 0 324 324 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:39 SSB 59 0007 HA3MC 59 0031 JN96EE 0 218 218 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:42 SSB 59 0006 HA6W 59 0032 KN08FB 0 161 161 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:43 SSB 59 0007 HG6Z 59 0032 JN97WV 0 164 164 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
160702 08:46 SSB 59 0008 HG5BVK 59 0022 JN97MJ 0 176 176 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 8 0 0 8
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 1631 0 0
Elfogadott pontszám: 1631 0 0 1631

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO