URH-OB  2016.  Előzetes, ellenőrzött log.

A feldolgozás 77 log és 1972 QSO alapján készül

Result created at 2016-08-10/16:39:04 with "URH-OB by HG5BVK (2016-08-10)"

Előzetes, ellenőrzött pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HG9OZD/P QRA: JN87TB Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
160702 09:31 CW 599 0008 HA6W 599 0025 KN08FB 0 240 240 - - U - - - - - - - - - - - 1 - -
160702 10:11 SSB 59 0018 HA6W 59 0014 KN08FB 0 240 240 - - U - - - - - - - - - - - 2 - -
160702 10:16 SSB 59 0022 HA1WD 59 0013 JN87IF 0 72 72 - - U - - - - - - - - - - - 2 - -


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 0 1 2 3
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 0 240 312
Elfogadott pontszám: 0 240 312 552

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO