URH-OB  2017.  Elfogadott log.

A feldolgozás 81 log és 1827 QSO alapján készül

Result created at 2017-08-27/08:34:25 with "URH-OB by HG5BVK (2017-08-12)"

Elfogadott pontszámok.

Fejlesztés alatt!

Ha hibát találtok az értékelésben, kérem írjatok.

Hívójel: HA5CAR QRA: JN97OL Kategória: GYÜJTÖTT
MRASZ tagság: ?????  Besorolás: ?????
Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
170701 08:10 SSB 59 0001 HA6AA 59 0010 JN98WD 0 89 89 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:13 SSB 59 0002 HG6Z 59 0019 JN97WV 0 68 68 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:19 SSB 59 0003 HA6W 59 0023 KN08FB 0 114 114 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:23 SSB 59 0004 HG7B 59 0025 JN97LW 0 54 54 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:28 SSB 59 0005 HG7F 59 0017 JN97KR 0 37 37 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:29 SSB 59 0006 HA5KRC 59 0016 JN97PL 0 6 6 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 08:47 CW 59 0007 HA5T 59 0015 JN97ML 0 13 13 - - U - - - - - - - - - - - 8 - -
170701 09:12 CW 599 0001 HA6AA 599 0010 JN98WD 0 89 89 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:21 CW 599 0002 HG7B 599 0019 JN97LW 0 54 54 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:23 CW 599 0003 HA5T 599 0010 JN97ML 0 13 13 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:25 CW 599 0004 HG6Z 599 0017 JN97WV 0 68 68 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:33 CW 599 0006 HA5KRC 599 0013 JN97PL 0 6 6 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:34 CW 599 0007 HA6W 599 0024 KN08FB 0 114 114 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:40 CW 599 0008 HA2R 599 0027 JN87UE 0 118 118 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
170701 09:45 CW 599 0009 HA3MC 599 0030 JN96EE 0 157 157 - - U - - - - - - - - - - - 9 - -
#TIM# #MOD# #SRS# #SNR# #RCA# #RRS# #RNR# #RQR# #TAV# #SPO# #VPO# #ERR# #MEG#


Pontszám SSB
CW
MIXED
Végeredmény

QSO: 7 8 0 15
Igényelt pontszám: 0 0 0
Számolt pontszám: 381 619 0
Elfogadott pontszám: 381 619 0 1000

Hibajelzések
Flags

Z
Időzóna eltérés
Different time zone
T
Időhatár túllépés
Time limit error
U
Egyedi hívójel
Unique callsign
L
Igazolt QSO
Verified QSO
C
Hívójel hiba
Callsign error
R
Riport hiba
RS(T) error
N
Sorszám hiba
Number error
Q
QRA hiba
Wrong QRA
M
Üzemmód hiba
Different modes
H
Nem igazolt QSO
Not verified QSO
I
Törölt (dupla) QSO
Ignored QSO
O
Megóvott QSO
Complained QSO
0-9 / >
Előfordulások száma "Unic" állomásoknál
Number of occurences of "Unique" stations
F
Frekvencia hiba
Band error
V
Értékelve
Valid QSO